Klub

„Klub Kamieniołom” jest miejscem spotkań oraz prowadzenia obywatelskiej debaty obejmującej zagadnienia istotne dla życia zbiorowego, wspólnoty politycznej, dla Polski jako dobra wspólnego. Jest miejscem szukania Prawdy w atmosferze wolności. Jest miejscem formacji konserwatywnej w przekonaniu, że tylko niezłomne kierowanie się uniwersalnym systemem wartości, który stanowi fundament cywilizacji łacińskiej, pielęgnowanie kultury i tożsamości narodowej, tradycji oraz poznawania prawdziwej historii umożliwia realizowanie zadań, jakie przed Polakami stawia współczesność. „Klub Kamieniołom”  nie jest związany z żadną partią polityczną.
Spotkania zawsze w poniedziałki od godz. 18.oo w Kamieniołomie

 

Jak trafić?